TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Σε Πλαγιά και Βαπτιστή τα πρώτα εργοτάξια των εμβληματικών έργων της ΔΕΥΑΚ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ 1
Spread the love

Από την Κοινότητα της Πλαγιάς ξεκίνησαν τα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ,
η ισχυρότερη παρέμβαση υποδομής σε χρηματοδότηση και σε αναλογία πληθυσμού που
έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία του Δήμου Κιλκίς και που αφορά την
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε 35 Κοινότητες και οικισμούς του Δήμου και σε
ελάχιστα τμήματα της πόλης του Κιλκίς.
Οι εργασίες εκσκαφής έχουν ολοκληρωθεί στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού σε
έκταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων και έχουν τοποθετηθεί αγωγοί πολυαιθυλενίου
ονομαστικής διαμέτρου Φ90.
Εργοτάξιο έχει αναπτυχθεί και στον Βαπτιστή, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες
εργασίες στο 1/3 του οικισμού.
Η πρόοδος των τεχνικών εργασιών κρίνεται ικανοποιητική χωρίς να έχουν παρατηρηθεί
επιβαρύνσεις ή οχλήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.
Η παροχή του νερού δεν διακόπτεται στις περιοχές παρέμβασης καθώς έχει δημιουργηθεί
ένα παράλληλο δίκτυο ύδρευσης, ανεξάρτητο από το υφιστάμενο, με πρόβλεψη για
παροχές σύνδεσης των καταναλωτών.
Στις νέες παροχές θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου,
ψηφιακά υδρόμετρα που εξυπηρετούν τον έλεγχο των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, την
άμεση ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση απώλειας νερού στις οικίες τους αλλά
και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων από πλευράς ΔΕΥΑΚ.
Στους οικισμούς, στην είσοδο του δικτύου ύδρευσης έχει επίσης προβλεφθεί η τοποθέτηση
συστήματος τηλεμετρίας της εισερχόμενης παροχής και της πίεσης προκειμένου η ΔΕΥΑΚ
να έχει καθημερινά μια αξιόπιστη εικόνα για το υδατικό τους ισοζύγιο.

Οι επόμενοι σταθμοί ανάπτυξης τεχνικών συνεργείων για εργασίες αντικατάστασης του
δικτύου ύδρευσης είναι η Ευκαρπία, η Κρηστώνη και η Νέα Σάντα.
Τα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ είναι ένα κορυφαίο έργο με το οποίο η Δημοτική Αρχή
υπό τον Δημήτρη Κυριακίδη θέλησε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών με
διασφαλίσεις για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, εκσυγχρονίζοντας το δίκτυο ύδρευσης
και επιχειρώντας μια ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Με την πλήρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της επέμβασης, τα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ
θα καλύψουν συνολικά δίκτυο 324 χιλιομέτρων.
Σε σχέση με τα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ σημειώνεται ότι έχουν αλλάξει φορέα
χρηματοδότησης και έχουν μεταφερθεί με προϋπολογισμό 26.413.181,77ευρώ από το
πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών
Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη’’ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το αίτημα της μετακίνησης του έργου σε άλλη χρηματοδοτική πηγή υποστήριζε μετ’
επιτάσεως τα τελευταία δύο χρόνια η Δημοτική Αρχή, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσει
με μεγαλύτερη ευχέρεια νέα έργα και ωριμάνσεις μελετών στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης
Τρίτσης’’, όπως και πέτυχε προσφάτως με μια σειρά πράξεων ένταξης (μελέτη –
κατασκευή αθλητικού πυρήνα, βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Αμαράντων, Αγίας
Παρασκευής).
Εκτός από το φυσικό τους τεχνικό αντικείμενο, τα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ
περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και έργα ενεργειακής επάρκειας
(εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού, τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών μονάδων μικροδικτύου στα αντλιοστάσια Ξηρόβρυσης, Σεβαστού,
Σταυροχωρίου και στον βιολογικό καθαρισμό της Νέας Σάντας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>