Σα. Ιαν 28th, 2023

TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Κιλκίς: Ψηφιακά αγαθά 200.000 ευρώ για Σπήλαιο και νερό

Spread the love

Στο πρόγραμμα MED QUAD συμμετέχουν φορείς της Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επιχειρήσεις από Ελλάδα

(Κιλκίς – Επιμορφωτική, Δήμος Κιλκίς και ΔΙΠΑΕ) Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Τυνησία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η πιλοτική ανάπτυξη Ζωντανών Διασυνοριακών Εργαστηρίων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των εφαρμογών έξυπνης χρήσης νερού.

Το πιλοτικό Εργαστήριο του Κιλκίς θα εγκατασταθεί σε χώρο του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (ΔΙΠΑΕ) και θα συνεργάζεται ερευνητικά με το Δήμο Κιλκίς και τη ΔΕΥΑΚ στην εισαγωγή τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την ψηφιακή αποτύπωση του Σπηλαίου, στην ανάλυση της ποιότητας νερού, πόσιμου και άρδευσης και στην ιχνηλασιμότητα της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός, αξίας 200.000 ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για τις απαιτήσεις του προγράμματος (ψηφιακά συστήματα, φωτογραμμετρικές και άλλες εξειδικευμένες κάμερες, drone, υποστηρικτικά υλικά κ.α.) θα παραχωρηθεί στο Δήμο Κιλκίς και στην ΔΕΥΑΚ και θα αξιοποιηθεί για ερευνητικούς και χρηστικούς σκοπούς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>